KHUYẾN MÃI

 • Máy thêu vi tính 1 đầu 10 kim Brother PR1050X

  Máy May Phương Nam - Đơn Vị Chuyên Phân Phối Các Loại Máy May
  Máy thêu vi tính 1 đầu 10 kim Brother PR1050X

  Mã sản phẩm BROTHER PR1050X

  MÁY THÊU VI TÍNH 1 ĐẦU 10 KIM BROTHER PR1050X

  • Thương hiệu: Brother
  • Dòng sản phẩm: Máy thêu vi tính
  • Hỗ trợ lắp đặt miễn phí và bảo hành chính hãng
  • Miễn phí giao hàng tại TP.HCM

  Giá bán 276000000 VND

  Giá khuyến mãi 250000000 VND

  Giảm 9%

  ...xem chi tiết

 • Máy thêu vi tính 1 đầu 10 kim Brother PR1050X

  Máy May Phương Nam - Đơn Vị Chuyên Phân Phối Các Loại Máy May
  Máy thêu vi tính 1 đầu 10 kim Brother PR1050X

  Mã sản phẩm 1337

  MÁY THÊU VI TÍNH 1 ĐẦU 10 KIM BROTHER PR1050X

  • Thương hiệu: Brother
  • Dòng sản phẩm: Máy thêu vi tính
  • Hỗ trợ lắp đặt miễn phí và bảo hành chính hãng
  • Miễn phí giao hàng tại TP.HCM

  Giá bán 276000000 VND

  Giá khuyến mãi 250000000 VND

  Giảm 9%

  ...xem chi tiết

 • Máy thêu PR680W

  Máy May Phương Nam - Đơn Vị Chuyên Phân Phối Các Loại Máy May
  Máy thêu PR680W

  Giá bán 190800000 VND

  Giá khuyến mãi 190000000 VND

  Giảm 0%

  ...xem chi tiết

 • Máy thêu vi tính 1 đầu 6 kim Brother PR670e

  Máy May Phương Nam - Đơn Vị Chuyên Phân Phối Các Loại Máy May
  Máy thêu vi tính 1 đầu 6 kim Brother PR670e

  Mã sản phẩm BROTHER PR670E

  MÁY THÊU VI TÍNH 1 ĐẦU 6 KIM BROTHER PR670E

  • Thương hiệu: Brother
  • Dòng sản phẩm: Máy thêu vi tính
  • Hỗ trợ lắp đặt miễn phí và bảo hành chính hãng
  • Miễn phí giao hàng tại TP.HCM

  Giá bán 199000000 VND

  Giá khuyến mãi 179000000 VND

  Giảm 10%

  ...xem chi tiết

 • Máy thêu vi tính 1 đầu 6 kim Brother PR670e

  Máy May Phương Nam - Đơn Vị Chuyên Phân Phối Các Loại Máy May
  Máy thêu vi tính 1 đầu 6 kim Brother PR670e

  Mã sản phẩm 1333

  MÁY THÊU VI TÍNH 1 ĐẦU 6 KIM BROTHER PR670E

  • Thương hiệu: Brother
  • Dòng sản phẩm: Máy thêu vi tính
  • Hỗ trợ lắp đặt miễn phí và bảo hành chính hãng
  • Miễn phí giao hàng tại TP.HCM

  Giá bán 199000000 VND

  Giá khuyến mãi 179000000 VND

  Giảm 10%

  ...xem chi tiết

 • Máy thêu vi tính 1 đầu 1 kim Brother VR

  Máy May Phương Nam - Đơn Vị Chuyên Phân Phối Các Loại Máy May
  Máy thêu vi tính 1 đầu 1 kim Brother VR

  Mã sản phẩm 1334

  • Thương hiệu: Brother
  • Dòng sản phẩm: Máy thêu vi tính
  • Hỗ trợ lắp đặt miễn phí và bảo hành chính hãng
  • Miễn phí giao hàng tại TP.HCM

  Giá bán 110000000 VND

  Giá khuyến mãi 104000000 VND

  Giảm 5%

  ...xem chi tiết

 • Máy thêu vi tính 1 đầu 1 kim Brother VR

  Máy May Phương Nam - Đơn Vị Chuyên Phân Phối Các Loại Máy May
  Máy thêu vi tính 1 đầu 1 kim Brother VR
  • Thương hiệu: Brother
  • Dòng sản phẩm: Máy thêu vi tính
  • Hỗ trợ lắp đặt miễn phí và bảo hành chính hãng
  • Miễn phí giao hàng tại TP.HCM

  Giá bán 110000000 VND

  Giá khuyến mãi 104000000 VND

  Giảm 5%

  ...xem chi tiết

 • Máy thêu vi tính 1 đầu 1 kim Brother NV800E

  Máy May Phương Nam - Đơn Vị Chuyên Phân Phối Các Loại Máy May
  Máy thêu vi tính 1 đầu 1 kim Brother NV800E
  • Thương hiệu: Brother
  • Dòng sản phẩm: Máy thêu vi tính
  • Hỗ trợ lắp đặt miễn phí và bảo hành chính hãng
  • Miễn phí giao hàng tại TP.HCM

  Giá bán 35000000 VND

  Giá khuyến mãi 33000000 VND

  Giảm 6%

  ...xem chi tiết

 • Máy thêu vi tính 1 đầu 1 kim Brother NV800E

  Máy May Phương Nam - Đơn Vị Chuyên Phân Phối Các Loại Máy May
  Máy thêu vi tính 1 đầu 1 kim Brother NV800E

  Mã sản phẩm 1335

  • Thương hiệu: Brother
  • Dòng sản phẩm: Máy thêu vi tính
  • Hỗ trợ lắp đặt miễn phí và bảo hành chính hãng
  • Miễn phí giao hàng tại TP.HCM

  Giá bán 35000000 VND

  Giá khuyến mãi 33000000 VND

  Giảm 6%

  ...xem chi tiết

 • Máy thêu vi tính đa năng Brother 3 trong 1 NV180

  Máy May Phương Nam - Đơn Vị Chuyên Phân Phối Các Loại Máy May
  Máy thêu vi tính đa năng Brother 3 trong 1 NV180

  Mã sản phẩm 1346

  • Thương hiệu: Brother
  • Dòng sản phẩm: Máy thêu vi tính
  • Hỗ trợ lắp đặt miễn phí và bảo hành chính hãng
  • Miễn phí giao hàng tại TP.HCM

  Giá bán 18000000 VND

  Giá khuyến mãi 17000000 VND

  Giảm 6%

  ...xem chi tiết

 • Máy thêu vi tính đa năng Brother 3 trong 1 NV180

  Máy May Phương Nam - Đơn Vị Chuyên Phân Phối Các Loại Máy May
  Máy thêu vi tính đa năng Brother 3 trong 1 NV180
  • Thương hiệu: Brother
  • Dòng sản phẩm: Máy thêu vi tính
  • Hỗ trợ lắp đặt miễn phí và bảo hành chính hãng
  • Miễn phí giao hàng tại TP.HCM

  Giá bán 18000000 VND

  Giá khuyến mãi 17000000 VND

  Giảm 6%

  ...xem chi tiết

 • Máy may điện tử A80

  Máy May Phương Nam - Đơn Vị Chuyên Phân Phối Các Loại Máy May
  Máy may điện tử A80

  Giá bán 11000000 VND

  Giá khuyến mãi 9650000 VND

  Giảm 12%

  ...xem chi tiết

 • Máy may gia đình Brother NV35P

  Máy May Phương Nam - Đơn Vị Chuyên Phân Phối Các Loại Máy May
  Máy may gia đình Brother NV35P
  • Thương hiệu: Brother
  • Dòng sản phẩm: Máy may
  • Hỗ trợ lắp đặt miễn phí và bảo hành chính hãng
  • Miễn phí giao hàng tại TP.HCM

  Giá bán 9900000 VND

  Giá khuyến mãi 8900000 VND

  Giảm 10%

  ...xem chi tiết

 • Máy may gia đình Brother NV35P

  Máy May Phương Nam - Đơn Vị Chuyên Phân Phối Các Loại Máy May
  Máy may gia đình Brother NV35P
  • Thương hiệu: Brother
  • Dòng sản phẩm: Máy may
  • Hỗ trợ lắp đặt miễn phí và bảo hành chính hãng
  • Miễn phí giao hàng tại TP.HCM

  Giá bán 9900000 VND

  Giá khuyến mãi 8900000 VND

  Giảm 10%

  ...xem chi tiết

 • Máy may gia đình Brother FS101

  Máy May Phương Nam - Đơn Vị Chuyên Phân Phối Các Loại Máy May
  Máy may gia đình Brother FS101
  • Thương hiệu: Brother
  • Dòng sản phẩm: Máy may
  • Hỗ trợ lắp đặt miễn phí và bảo hành chính hãng
  • Miễn phí giao hàng tại TP.HCM

  Giá bán 8900000 VND

  Giá khuyến mãi 8000000 VND

  Giảm 10%

  ...xem chi tiết

 • Máy vắt sổ gia đình Brother 2104D

  Máy May Phương Nam - Đơn Vị Chuyên Phân Phối Các Loại Máy May
  Máy vắt sổ gia đình Brother 2104D
  • Thương hiệu: Brother
  • Dòng sản phẩm: Máy may
  • Hỗ trợ lắp đặt miễn phí và bảo hành chính hãng
  • Miễn phí giao hàng tại TP.HCM

  Giá bán 8000000 VND

  Giá khuyến mãi 8000000 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy may gia đình Brother FS101

  Máy May Phương Nam - Đơn Vị Chuyên Phân Phối Các Loại Máy May
  Máy may gia đình Brother FS101
  • Thương hiệu: Brother
  • Dòng sản phẩm: Máy may
  • Hỗ trợ lắp đặt miễn phí và bảo hành chính hãng
  • Miễn phí giao hàng tại TP.HCM

  Giá bán 8900000 VND

  Giá khuyến mãi 8000000 VND

  Giảm 10%

  ...xem chi tiết

 • Máy vắt sổ gia đình Brother 2104D

  Máy May Phương Nam - Đơn Vị Chuyên Phân Phối Các Loại Máy May
  Máy vắt sổ gia đình Brother 2104D
  • Thương hiệu: Brother
  • Dòng sản phẩm: Máy may
  • Hỗ trợ lắp đặt miễn phí và bảo hành chính hãng
  • Miễn phí giao hàng tại TP.HCM

  Giá bán 7900000 VND

  Giá khuyến mãi 7100000 VND

  Giảm 10%

  ...xem chi tiết

 • Máy 1 kim điện tử DDL-9000B

  Máy May Phương Nam - Đơn Vị Chuyên Phân Phối Các Loại Máy May
  Máy 1 kim điện tử DDL-9000B

  Tên sản phẩm: Máy 1 kim điện tử DDL-9000B

  Máy 1 kim điện tử ddl-9000B mũi thắt nút là chủng loại tiên tiến với cơ cấu cắt chỉ tự động tốc độ cao nhất, co cấu cơ khí êm và nhiều đặc tính kỹ thuật nhằm tiết kiệm điện năng tiêu thụ.

  Bảo Hành 1 năm tại trung tâm bảo hành

   

  Giá bán 6400000 VND

  Giá khuyến mãi 6300000 VND

  Giảm 2%

  ...xem chi tiết

 • Máy cắt vải đầu bàn tay cầm dài Sulee ST-360

  Máy May Phương Nam - Đơn Vị Chuyên Phân Phối Các Loại Máy May
  Máy cắt vải đầu bàn tay cầm dài Sulee ST-360
  • Thương hiệu: Eastman
  • Dòng sản phẩm: Máy cắt vải
  • Hỗ trợ lắp đặt miễn phí và bảo hành chính hãng
  • Miễn phí giao hàng tại TP.HCM

  Giá bán 6500000 VND

  Giá khuyến mãi 6000000 VND

  Giảm 8%

  ...xem chi tiết

 • Máy may gia đình Brother GS2700

  Máy May Phương Nam - Đơn Vị Chuyên Phân Phối Các Loại Máy May
  Máy may gia đình Brother GS2700
  • Thương hiệu: Brother
  • Dòng sản phẩm: Máy may
  • Hỗ trợ lắp đặt miễn phí và bảo hành chính hãng
  • Miễn phí giao hàng tại TP.HCM

  Giá bán 5100000 VND

  Giá khuyến mãi 4600000 VND

  Giảm 10%

  ...xem chi tiết

 • Máy may gia đình Brother AS2730S

  Máy May Phương Nam - Đơn Vị Chuyên Phân Phối Các Loại Máy May
  Máy may gia đình Brother AS2730S
  • Thương hiệu: Brother
  • Dòng sản phẩm: Máy may
  • Hỗ trợ lắp đặt miễn phí và bảo hành chính hãng
  • Miễn phí giao hàng tại TP.HCM

  Giá bán 5100000 VND

  Giá khuyến mãi 4600000 VND

  Giảm 10%

  ...xem chi tiết

 • Máy may gia đình Brother GS2700

  Máy May Phương Nam - Đơn Vị Chuyên Phân Phối Các Loại Máy May
  Máy may gia đình Brother GS2700
  • Thương hiệu: Brother
  • Dòng sản phẩm: Máy may
  • Hỗ trợ lắp đặt miễn phí và bảo hành chính hãng
  • Miễn phí giao hàng tại TP.HCM

  Giá bán 5100000 VND

  Giá khuyến mãi 4600000 VND

  Giảm 10%

  ...xem chi tiết

 • Máy may gia đình Brother AS2730S

  Máy May Phương Nam - Đơn Vị Chuyên Phân Phối Các Loại Máy May
  Máy may gia đình Brother AS2730S
  • Thương hiệu: Brother
  • Dòng sản phẩm: Máy may
  • Hỗ trợ lắp đặt miễn phí và bảo hành chính hãng
  • Miễn phí giao hàng tại TP.HCM

  Giá bán 4590000 VND

  Giá khuyến mãi 4590000 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy may gia đình Brother GS2500

  Máy May Phương Nam - Đơn Vị Chuyên Phân Phối Các Loại Máy May
  Máy may gia đình Brother GS2500
  • Thương hiệu: Brother
  • Dòng sản phẩm: Máy may
  • Hỗ trợ lắp đặt miễn phí và bảo hành chính hãng
  • Miễn phí giao hàng tại TP.HCM

  Giá bán 4140000 VND

  Giá khuyến mãi 4000000 VND

  Giảm 3%

  ...xem chi tiết

 • Máy may gia đình Brother GS2500

  Máy May Phương Nam - Đơn Vị Chuyên Phân Phối Các Loại Máy May
  Máy may gia đình Brother GS2500
  • Thương hiệu: Brother
  • Dòng sản phẩm: Máy may
  • Hỗ trợ lắp đặt miễn phí và bảo hành chính hãng
  • Miễn phí giao hàng tại TP.HCM

  Giá bán 4300000 VND

  Giá khuyến mãi 3900000 VND

  Giảm 9%

  ...xem chi tiết

 • Máy may gia đình Brother JA1450NT

  Máy May Phương Nam - Đơn Vị Chuyên Phân Phối Các Loại Máy May
  Máy may gia đình Brother JA1450NT
  • Thương hiệu: Brother
  • Dòng sản phẩm: Máy may
  • Hỗ trợ lắp đặt miễn phí và bảo hành chính hãng
  • Miễn phí giao hàng tại TP.HCM

  Giá bán 4000000 VND

  Giá khuyến mãi 3600000 VND

  Giảm 10%

  ...xem chi tiết

 • Máy may gia đình Brother JA1450NT

  Máy May Phương Nam - Đơn Vị Chuyên Phân Phối Các Loại Máy May
  Máy may gia đình Brother JA1450NT
  • Thương hiệu: Brother
  • Dòng sản phẩm: Máy may
  • Hỗ trợ lắp đặt miễn phí và bảo hành chính hãng
  • Miễn phí giao hàng tại TP.HCM

  Giá bán 4000000 VND

  Giá khuyến mãi 3600000 VND

  Giảm 10%

  ...xem chi tiết

 • Máy may gia đình Brother JA1400

  Máy May Phương Nam - Đơn Vị Chuyên Phân Phối Các Loại Máy May
  Máy may gia đình Brother JA1400
  • Thương hiệu: Brother
  • Dòng sản phẩm: Máy may
  • Hỗ trợ lắp đặt miễn phí và bảo hành chính hãng
  • Miễn phí giao hàng tại TP.HCM

  Giá bán 3400000 VND

  Giá khuyến mãi 3000000 VND

  Giảm 12%

  ...xem chi tiết